เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ลิงค์น่าสนใจ  


  คู่มือ การประเมินคุณภาพ  FACEBOOK โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 3
สมาชิกล่าสุด: ploy 1. นายสุจิน  นาคบำรุง     ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
 2.นายอารมณ์  เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 3. นายสิทธิเกียรติ    จันปี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 4. นายสงบ  สาเรท ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 5. นายอำนวย  พรมทัด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 6. นายสมเกียรติ  ชูสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 7. นางรัชนีวรรณ  คงดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 8. นายรัชพล  เกิดขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 9. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 10. นายอุดมศักดิ์  เศษธนู ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 11. นายยงยุทธ  เขียวคดี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 12. นายธีรนันท์  ปราบราย ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
 13. พระสมชาย  ถิรจิตโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
 14. นายสมชาย  ไชยยศ ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ    กรรมการและเลขนุการ

  ผู้อำนวยการ  


นายวิสัณห์  พาหะมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


  E-Service  
  สุ่มอัลบั้มภาพ  
q3
q3
กิจกรรมแนะแนวสัญจร 2561

  ปฏิทินกิจกรรม  
มกราคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ หมู่ 1 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์  077393209     โทรสาร  077393209 ต่อ 18
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

.. 97523 ผู้เข้าเยี่ยมชม.. by Tee