การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4
โดย admin เมื่อ มกราคม 30 2019 14:00:31

 ประกาศโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2562


ข่าวเพิ่มเติม


ประกาศโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4